LET OP!!!
De roosters zijn *VOORLOPIGE* roosters
Na de vakantie zullen hier nog wijzigingen op plaatsvinden!
Opmerking / Vragen / lokaalwisselingen via teamleider of FGG